verbinden
verbinden

Per mei 2015 houdt Futura op te bestaan.

Alle medewerkers nemen afscheid en het kantoor wordt gesloten. De dragende corporaties (WonenBreburg, AlleeWonen, Zayaz en Casade) willen graag verbreding in de samenwerking, waarbij het eigenaarschap weer sterker bij de samenwerkende corporaties zelf ligt. Het bestuur bedankt alle medewerkers van Futura voor bijna 20 jaar een bloeiend bestaan als aanjager van samenwerking en vernieuwing in de Brabantse volkshuisvesting.

 

Vragen hierover? Neem dan contact op met Roel van Gurp, directeur-bestuurder van Casade.